Echografie


Sinds 3 maart 2008 beschikt het Expertise centrum over de mogelijkheid om door middel van de Honda S4000plus geavanceerd echografisch onderzoek te uit te voeren. Het gebruik van diagnostische echografie binnen hardloopblessurevrij.nl heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende aandoening van de geblesseerde hardloper. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee de juiste behandeling worden gestart.


Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten..


Wat is echografie?

Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren (botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden) te bestuderen, zoals bijvoorbeeld meniscusletsel, een spierscheuring, vochtophoping enz. De echografist kan structuren binnen het lichaam afbeelden door het uitzenden van geluidsgolven en het teruggekaatste (echo-) geluid om te zetten in videobeelden.

Voorbeelden van structuren die onder echografie te beoordelen zijn staan links genoemd.

Maak een afspraak
Echografie geeft een directe weergave van stand, beweging, letsel en anatomie van de desbetreffende regio van het lichaam. Weefselschade na een blessure is met echografie goed te beoordelen. De mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan eveneens worden bewaakt.

Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Voordeel van echo ten opzichte van MRI en röntgen is dat het dynamische opnames kan maken, waar een MRI en röntgen alleen een statisch beeld kunnen produceren. Tijdens het onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe- of afnemen. De hulpverlener kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden.
Hoe verloopt een onderzoek met echografie?

Het consult vindt plaats binnen het Expertisce centrum. U neemt plaats op onze behandelbank. De echografist bestudeert de regio met behulp van een transducer, bekijkt de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante foto’s en/of video’s. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 min. en de patiënt voelt er niets van. De bevindingen van de onderzoeker worden u meegedeeld.

Kosten en vergoeding.

U kunt bij ons op zeer korte termijn terecht; op dit moment bestaat er geen wachtlijst. Indien U voor fysiotherapie verzekerd bent, betaalt uw zorgverzekeraar het onderzoek.


Placeholder
Placeholder